Κατηγορία: Κοινωνικές Υποθέσεις

0

 Διιστάμενες απόψεις για την  ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων  

Η ίδρυση ή  μη των ιδιωτικών Πανεπιστημίων έχει απασχολήσει  πολλάκις την ελληνική κυβέρνηση καθώς και τους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία ιδιωτικών...