Όροι Υποβολής Άρθρου

Στο Info/cracy μπορεί να ανεβάζει ελεύθερα ο οποιοσδήποτε βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, πρόεδρος και αντιπρόεδρος επιτροπής του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων. Τα κείμενα θα αναρτώνται κατόπιν αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση : infocracy@mve.gr 

Για να αναρτηθούν τα κείμενα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Τα κείμενα πρέπει να είναι συναφή με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΜΒΕ, καθώς και με τον ρόλο του κάθε συμμετέχοντα στην προσομοίωση.
  2. Δεν αναρτώνται κείμενα σχετικά με την διοργάνωση, τις διαδικασίες ή θέματα όπως τον Κανονισμό, καθώς σκοπός του blog είναι η ανάδειξη των θέσεων των συμμετεχόντων στα ζητήματα που θα συζητηθούν.
  3. Δεν αναρτώνται κείμενα με υβριστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο ή κείμενα που αφορούν πραγματικά πολιτικά πρόσωπα(εξελίξεις που αφορούν πρόσωπα, σκάνδαλα κ.ο.κ.)
  4. Τα άρθρα πρέπει να φέρουν έναν τίτλο.
  5. Προαιρετικά μπορείτε να επισυνάπτετε και κάποια εικόνα η οποία θα συνοδεύει το άρθρο σας.
  6. Στο τέλος κάθε άρθρου θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το όνομά σας, η επιτροπή σας, η ιδιότητά σας και προαιρετικά το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζετε καθώς και το αντικείμενο των σπουδών σας.