Επιτροπή Δημ. Διοίκησης, Δημ. Τάξης και Δικαιοσύνης